Tuesday, November 1, 2011

INSTRUMEN PENILAIAN PROJEK

Instrumen Penilaian Projek Karnival Keusahawanan

Berikan markah pada setiap kotak yang disediakan mengikut tahap pencapaian projek yang dilaksanakan. Tahap pencapaian projek boleh diukur berdasarkan skala di bawah.

Lemah (0-3)

Sederhana (4-6)

Baik (7-10)

Bil

Aspek Yang Dinilai

Skala

Baik

Sederhana

Lemah

1

Objektif

2

Tarikh/masa

3

Lokasi

4

Kekemasan

5.

Sambutan pengunjung

Jumlah

Catatan :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rubrik Pemarkahan Projek Karnival Keusahawanan

Bil

Aspek yang dinilai

Skala

Baik

(7-10)

Sederhana

(4-6)

Lemah

(0-3)

1

Objektif

Jumlah dana yang dikumpulkan melebihi sasaran.

Jumlah dana yang dikumpulkan mencapai sasaran.

Jumlah dana yang dikumpulkan tidak mencapai sasaran.

2

Tarikh/masa

Cuti umum

Cuti hujung minggu

Hari bekerja

3

Lokasi

Terdapat pengangkutan awam yang sempurna.

Hanya kemudahan teksi yang disediakan

Tiada pengangkutan awam

4

Kekemasan

Susun atur gerai memudahkan pergerakan dan menarik.

Sebahagian gerai terpisah jauh daripada gerai-gerai lain.

Susun atur gerai tidak teratur.

5

Sambutan pengunjung

Anggaran bilangan pengunjung melebihi 5000 orang.

Anggaran bilangan pengunjung ialah 3000 orang

Anggaran bilangan pengunjung kurang daripada 3000 orang.

No comments: